"Anioł moich przyjaciół / The Angel of My Friends"
Anioł Wielodzietny
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 58cm, 2001