"Anioł Wewnętrznie Złoty / Angel Internally Gold"
Anioł Ewy Demarczyk / The Angel of Ewa Demarczyk
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 98cm, 2001