"Anił Mojej Mamy / The Angel of My Mother"
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 67cm, 1997