"Anioł Rockowy / Rock Angel" 
Anioł dedykowany Grzegorzowi Markowskiemu i zespołowi Perfekt
(The Angel dedicated to Grzegorz Markowski and Perfekt rock group)
Cykl Anioły / The series Angels 
wysokość 95cm, 1999