"Anioł Jazzowy / Jazz Angel"
Nagroda artystyczna Bielskiej Zadymki Jazzowej
(The Artistic Award - Bielska Zadymka Jazzowa)
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 37cm, 1999