"Anioł Hanny Adamkiewicz / The Angel of Hanna Adamkiewicz"
Między Słońcem a Księżycem
(Between the Sun and the Moon)
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 74cm, 1998