"Anioł dedykowany ludziom twórczym / Angel dedicated to creative people"
Przywiązany do Marzeń
(Grown Attached to Dreams)
wysokość 150cm, 2006