"Anioł Focusowy / Focus Angel"
Dedykowany zespołowi Focus / Angel dedicated to Focus band
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 70cm, 2008