"Anioł Samonośny / Self-Carrying Angel " 
Portret Marka / The Portrait of Mark 
Cykl Anioły / The series Angels
wysokość 185cm, 1999