"Krysia / Christine"
Cykl Moje dzieci / The series My Children
wysokość 48cm, 1995