"Marek / Mark"
Portret brata / Brother’s portrait
wysokość 33, 2007