"Wiktor - Wiek Męski / WIKTOR - The Masculine Age"
Portret syna / Son’s portrait
wysokość 43cm, 2008