"Podaj Mi Jeszcze Raz Dłoń Panie… / Give Me Your Hand Once Again, Lord…"
Rzeźba ukończona w dniu śmierci ks. prof. Józefa Tischnera i Jemu dedykowana.
The sculpture completed on the day when the Priest Professor Józef Tischner passed away; the sculpture dedicated to him
s wysokość 88cm, 2000