"Matka Boska Zielna II / Holy Mother II"
wysokość 60cm, 2002